Producenci

Szybki Kontakt

Telefony kontaktowe:
tel: +4829 6430170
tel: +48 297425650

tel: 503336540

tel: 507765566

tel: 508121779

abip@op.pl

livechat

Informacja

 

Prosimy o zalogowanie do sklepu w celu korzystania.


Regulamin

Regulamin sklepu


Regulamin zakupów w sklepie internetowym www.abip.com.pl
 
Niniejszy Regulamin jest Państwu udostępniony przed zawarciem umowy.
Dnia 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, które jest rezultatem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa konsumenta. Powoduje to konieczność modyfikacji obecnych zasad sprzedaży przez sklep internetowe.
 
 
§1 Informacje ogólne
 
Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez ABIP z siedzibą w WYSZKOWIE  przy ulicy Staszica 16 , 07-201 WYSZKOW  za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem.www.abip.com.pl
 
NIP: 7621037724
Regon: 140205073
 
Klient: może być osobą fizyczną , prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Sklep: rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.abip.com.pl
Towar lub towary: rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w sklepie www.abip.com.pl
 
 
§2 Prezentacja produktu
 
Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto zawierającymi już podatek VAT.
 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, jednakże cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez klienta zamówienia jest wiążąca.
 
Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie www.abip.com.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.
 
 

§3  Rejestracja klientów
 
Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
W wyniku rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za uprzednim potwierdzeniem przez klienta zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego warunków.
 Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i podmioty gospodarcze.
Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. W uzasadnionych przypadkach (kiedy w danych klienta zostanie podana np. fikcyjna postać, podany adres nie istnieje, etc.) sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w razie nie poprawienia danych przez klienta mimo wezwania.
Dane osobowe klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu działalności gospodarczej firmy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w ten sposób nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie kurierskiej DPD wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru.
 Po zakończeniu rejestracji klient uzyskuje dostęp do indywidualnego Konta klienta umożliwiającego dokonywanie zakupów w sklepie po zalogowaniu.
Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta klienta lub wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail abip@op.pl
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.
 
 
 
§4  Zamówienia i czas realizacji
 
Zamówienia: rozumie się przez to zamówienie na towar lub towary złożone w sklepie przez klienta zgodnie z niniejszym regulaminem.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
Sklep ABIP realizuje zamówienia na terenie całej Polski, poza terytorium Polski zamówienie będzie realizowane po indywidualnym uzgodnieniu kosztów dostawy.
Złożenie zamówienia odbywa się przez dodanie do " koszyka" prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej sklepu oraz zapoznanie się i akceptacji regulaminu sklepu po kliknięciem " zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
 
 Złożenie zamówienia przez klienta możliwe jest po:
a) wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) złożeniu Zamówienia za pomocą formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

c) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 
 Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia i prośbą o jego potwierdzenie.
Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z  abip.com.pl i akceptację Regulaminu.
Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta na stronie Sklepu poprzez podanie loginu i ustalonego hasła, które mają charakter poufny (Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim)
W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 
 
§5   Przyjęcie zamówienia do realizacji
 
 
Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) zamówienia za pobraniem - klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego zamówienia do realizacji;

b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem realizujemy je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę prosimy wpłacić na następujące konto bankowe nr:
 

Bank BRE Bank S.A. Retail Banking

Nr Konta: IBAN: PL 07 1140 2004 0000 3102 3935 2926 
tytułem: abip.com.pl wraz z numerem Państwa zamówienia.
 
Po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego zamówienia do realizacji.
 
Jeżeli do 7 dni od daty złożenia zamówienia na konto bankowe Sklepu nie wpłynęła cała należna kwota zamówienia, zlecenie zostanie anulowane.
 
Realizacja zamówień odbywa się w dni powszednie w godzinach 8.00 i  rozpoczyna się w ciągu 24 godzin, zaś przy zamówieniach złożonych w dni wolne od pracy w ciągu 48 godzin. Czas realizacji zamówienia w przypadku przedpłaty jest to okres, który upływa od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym do dnia przekazania przesyłki kurierowi do dostarczenia (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze). Czas realizacji zamówienia w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem jest to czas od momentu potwierdzenia zamówienia przez system do momentu wysłania przesyłki. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 
 
 
§6  Wysyłka zamówienia
 
 
Zamówienia wysyłane są przez firmę kurierską DPD
W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty zamówienia. Średni czas dostawy oraz koszt:
?W przypadku 100% przedpłaty:
 
 
•    Kurier DPD - 19 zł netto czas dostawy średnio w 24h;
 
Doręczenia kurierskie realizowane są  w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.
 
Zmiana dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji z paragonu na fakturę VAT dla osoby fizycznej  jest możliwa w ciągu 3 miesięcy od momentu wystawienia dokumentu. Warunkiem otrzymania faktury jest odesłanie paragonu i podanie niezbędnych danych. W przypadku firmy - wystawienie faktury jest możliwe w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystawienia paragonu.
 
 
 
§7 Zwroty i reklamacje
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  mogą Państwo zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu wraz z dowodem zakupu na adres siedziby firmy ABIP.
 
 
 
Skutki odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności w tym: koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Nas niezwłocznie,  a w każdym przypadku nie później niż  14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Sprzedawca zwróci  koszty dostarczenia towaru według najtańszego taryfikatora.  Jeżeli konsument będzie używał zakupionego towaru, a następnie odstąpi od umowy, przedsiębiorcy będzie przysługiwał stosowne odszkodowanie, adekwatne do stopnia zużycia rzeczy kupionej.
 
Po utrzymaniu oświadczenia  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną dostaniecie Państwo potwierdzenie jego otrzymania na trwałym nośniku.
 
Procedura reklamacyjna:
Towar z wadami- odpowiedzialność ponosi sprzedawca z tytułu rękojmi. Jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upłynięciem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi. Jeśli rzecz sprzedana będzie mieć wadę to kupujący będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy chyba, że sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna zostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostanie do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 
 
Kupujący może odstapić od umowy jedynie wtedy, gdy produkt:
 
•    znajduje się w stanie niezmienionym
•    nie został pobrudzony lub w inny sposób zniszczony
•    nie został pozbawiony fabrycznego opakowania
•    jest kompletny
 
Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży - np. paragonem,  numerem własnego konta bankowego oraz podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa konsument. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 
Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdziecie Państwo w nim wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, mają Państwo prawo odesłać go na adres siedziby ABIP wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego). Firma ABIP zwróci Państwu równowartość ceny produktu wraz z kosztami przesyłki do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
 
?§7  Płatności
 
Klienci dokonujący zakupów w sklepie ABIP wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.
Klient może wybrać następujące formy płatności:
 
•    przy odbiorze - należność pobiera kurier DPD  w imieniu Sklepu.


•    bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu,


W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie umowa sprzedaży ulegnie rozwiązaniu.
Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

§8  Postanowienia końcowe
 
 
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu klient powinien posiadać:
 
•    Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji niestarszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji niestarszej niż 2,
•    Włączoną obsługę Java Script,
•    Aktywny adres e-mail.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania ze strony Sklepu zalecamy akceptację plików cookie. Informacja na ten temat wyświetlana jest przy pierwszej wizycie na stronie sklepu. Promocji i rabatów w www.abip.com.pl nie można łączyć.

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:dbe10fd7c0e4230dfeb7b37f7fa4558c#0}
Sklep internetowy Shoper.pl